Algemene informatie opleiding Gelaatkunde

Opleiding + Resultaat + Doelgroep - meer  informatie >>>
Lesprogramma+ lesmateriaal +studiebelasting - meer  informatie >>>
Doelstellingen modules - meer  informatie >>>
Eindtermen + competenties +Kwaliteitsbewaking - meer  informatie >>>
Literatuurlijst – Info grondleggers methodiek - meer  informatie >>>

INHOUD GELAATKUNDE MODULE A+B+C

Opleiding + Resultaat + Doelgroep
Les programma Module: A+B+C Lesmateriaal + studiebelasting
Doelstellingen modules
Eindtermen + competenties +Inzicht wijze van kwaliteitsbewaking
Literatuurlijst
Achtergrond informatie grondleggers methodiek

 VOORAF

De opleiding

In de Gelaatkunde Basis Compleet is de Holistische werkwijze uitgangspunt. Daarbij wordt ook het verbeteren van communicatie centraal gesteld en de ethische benadering in de hantering van de methodiek en in de relatie van therapeut en cliënt

De cursist maakt kennis met de methodiek van Gelaatkunde, en leert een diagnose vast te stellen door de totale vorm van het lichaam mee te nemen in de analyse. Door zowel het hele lichaam, gezicht en schedel mee te nemen kan de lichamelijke en geestelijke toestand van de cliënt begrepen worden. Zo kan er aan een evenwichtig herstel gewerkt worden. Met behulp van deze complete vormdiagnose kan een dieper liggende oorzaak behandeld worden van fysieke of geestelijke klachten van de cliënt.

Resultaat

De cursist maakt kennis en begrijpt de methodiek van Gelaatkunde en leert deze toe te passen in de begeleiding van cliënten. De cursist leert de natuurlijke karakter eigenschappen van de cliënt te herkennen en leert diagnostisch te kijken waarom cliënt lichamelijk, emotioneel geestelijk over grenzen gaat. De

diagnostische analyse kunnen ze meenemen in hun behandelplan. De cursist leert op holistische wijze raad en advies te geven over de fysieke en geestelijke toestand van cliënt. De cursist leert vanuit de cliënt te communiceren.

Voor wie
Therapeuten op HBO niveau die Gelaatkunde willen toepassen in hun praktijk.
Coaches / Trainers die affiniteit hebben in het begeleiden van individuele cliënten, groepen enz. en die Gelaatkunde willen toepassen voor hulp of ondersteuning.

Les programma Basis compleet

Het programma Gelaatkunde Basis Compleet bestaat uit in totaal 3 modules A+B+C en 3 casuïstiek dagen . Totaal lesdagen 12 totaal lesuren 82.

Programma

1 De basismodule A “methodiek en basisvormen”,
Bestaat uit 3 lesdagen van 6 lesuren per dag.
Hierin worden de inleiding op de methodiek en 3 basis thema’s behandeld.
Te weten:

Verdeling van het gezicht en schedel in vlakken
De mond + de orgaanzone rondom de mond
De neus kin en kaak + orgaanzones

2.Vervolg basismodule B “methodisch lezen en combineren”,
Bestaat uit 3 lesdagen van 6 lesuren per dag.
Hierin wordt geleerd, om het gezicht te lezen en leren om te gaan met het diagnostisch systeem. De methodiek wordt aangereikt om kleine combinaties te maken.
Te behandelen thema’s:

Typologie volgens leer van Carl Huter vanuit de 3 kiembladen leer
De oren
De ogen

casuïstiek dag module A+B
Hierin zal de cursist onder begeleiding een zelfstandige analyse maken van een meegebrachte gastcliënt.
Met de volgende opdracht.

 • Het analyseren van de gastcliënt vanuit de basismodules 1 en 2.
 • Sociale en communicatieve vaardigheden naar cliënt
 • Het opzetten van een aanzet tot een behandelplan
 • Besef van verantwoording naar de cliënt

Na het volgen van deze 6 thema’s en de casuïstiek dag in totaal 7 dagen krijgt de cursist een certificaat Gelaatkunde Basis. = 42 docentcontacturen

3. Vervolg basismodule C Frenologie en Neu Phrenologie.
Bestaat uit 3 thema’s, dit zijn 3 lesdagen, per dag 6,5 lesuren
Dit volgens de methodes van Prof. P. Bouts en van de Duitse wetenschapper Carl Huter.

Hierin worden de volgende thema’s behandeld.

 • Het achterhoofd
 • Het zijhoofd en bovenhoofd
 • Het voorhoofd

casuïstiek dag module C
Met een meegenomen gastcliënt wordt onder begeleiding de kennis module 3 van de Frenologie en de Neu-Phrenologie getoetst.

casuïstiek dagen A+B+C
De casuïstiek dagen zijn bedoeld voor het toetsen en laten zien van eigen kunnen, in de zin van de opgedane gelaatkundige vakkennis en specifieke vaardigheden in het maken van een gelaatkundige analyse en

algemene competenties.
Op deze dagen dient de cursist zelf een gast.

Lesmateriaal:

Van elk thema krijgt de cursist een syllabus.
Boek Gelaatkunde “Zien geeft Inzicht”
Wel dien de cursist te zorgen voor pen en papier

Docentcontacturen Gelaatkunde Basis Module A+B:
Docentcontacturen 42 uur
Zelf-studiebelasting 150 uur
Totale studiebelasting 912 uur
Aantal ECTS 7.0

Docentcontacturen Gelaatkunde Basis Compleet Module A+B+C
Docentcontacturen 80 uur
Zelf-studiebelasting 250 uur
Totale studiebelasting 330 uur
Aantal ECTS 12.0

Doelstellingen modules Gelaatkunde Basis Compleet
Doel Gelaatkunde Basis Module A
De cursisten krijgen inzicht in aard en ontstaan van de methodiek.
Cursisten leren de basis van de verdeling van de schedel en gezicht
Cursisten krijgen inzicht in het zien en interpreteren van de energiestromen.
Cursist leert het herkennen van de energetische staat van de organen.
Cursist leert hoe de communicatie verloopt bij de cliënt.

Doel Gelaatkunde Basis Compleet Module B
De cursist leert de methode van Carl Huter vanuit de 3 kiembladen leer.
De cursist leert de eigenschappen wat hoort bij: de primaire, de secundaire en mengtypen.
De cursist leert door observatie te interpreteren vanuit welke energiestromen een belangrijke rol spelen.
De cursist leert het herkennen van de orgaanzones de energetische staat van de organen.
De cursist leert combinaties te maken van module 1 en 2 samen te voegen.
De cursist leert communicatie vaardigheden in het interpreteren van de analyse.

Doel Gelaatkunde Basis Compleet Module C
De cursist leert een completer analyse te geven.

De cursist leert vanuit welke emotie de cliënt vertrekt.
De cursist leert het lezen van de biografie van de volwassene als kind.
De cursist leert het belang van het sociale leven van de cliënt.
De cursist leert de energetische onbewuste drijfveren.

Doel casuïstiek dagen

Het leren in praktijk te brengen van de geleerde stof.
Het uitspreken en vertalen van de termen in bruikbare woorden voor de cliënt
De lichamelijke, psychische en emotionele blokkades herkennen aan de hand van de uiterlijke kenmerken.
Het herkennen van de energieën.
Het herkennen van de energetische staat van de organen via de Patho-Physiognomie.
Dit d.m.v. straling, spanning en verkleuringen van de huid.
Het herkennen van eigen zwakke en sterke punten.
Het gerichter kunnen communiceren met de cliënt.
De cursist weet de leer van Gelaatkunde in te zetten in eigen vakdisciplines, ter bevordering van het
proces van het proces waarin de cliënt zich bevindt.
Het herkennen van de bewuste en onbewuste energetische impulsen.
De cursist leert de totale leer toe te passen en te combineren om tot een algehele analyse te komen.
Dit alles gericht op meer zelfstandigheid als voor traject op het examen

Eindtermen

De cursist maakt kennis met en begrijpt de methodiek van Gelaatkunde en leert deze toe passen in de begeleiding van clienten.
De cursist kan karakter lezen van het gezicht en de schedel en het hele lichaam met daarbij horende energieën.
De cursist kan vertellen over de sterke en zwakke eigenschappen en het gedragspatroon.
De cursist leert de kwaliteiten zien van de client en kan de energie-aard van client zien.
De cursist leert op holistische wijze raad en advies te geven over de fysieke en geestelijke toestand van cliënt.
De leer toepassen bij het maken van een behandelplan.

Competenties Lesdagen en casuïstiek dagen:

Voor het aantonen van:

 Toepassen van de wetenschap:

 • Het kennismaken met de methodiek van Gelaatkunde
 • Het op acceptabel niveau laten zien van het maken van een foutloze analyse

Het methodisch en reflectief denken en handelen:

 • Beheerste gelaatkundige kennis.
 • Integratie van deze kennis en uitbreiding op vorige analyses.

Multidisciplinaire integratie:

 • Aangereikte informatie van docent, als versterking van een onderbouwing van een analyse, is tot verder tot uitwerking gebracht door de cursist.
 • Het toepassen op eigen vakgebied.

Sociaal communicatieve bekwaamheid:

 • Beheersen van termen en de juiste taalkundig uitdrukkingsvormen.
 • Verworven overdracht in communicatie naar een cliënt toe.
 • Goede advisering naar cliënt.

Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid:

 • Ethisch omgaan met een cliënt.
 • Esthetisch omgaan met de leer

Creativiteit en complexiteit in handelen:

 • Op de juiste moment verantwoord de leer toe te passen
 • De juiste communicatie toe te passen
 • Creativiteit inzetten op holistisch kijken

Probleem oplossend werken:

 • De leer op een positieve methode in te zetten.
 • De leer brengt met zich mee zelf ontwikkeling door ervaring

Inzicht wijze van kwaliteitsbewaking
Dit door het opgeven van huiswerk die bij het begin van elk workshop dag wordt besproken. B.v

 • Het maken van een casus
 • Het beantwoorden van vragen

Niveau van de praktijk dagen in:

 • Het zelfstandig maken van een analyse
 • De toepassing van de leer en termen
 • De communicatieve vaardigheden

Practicum het maken van een analyse:
De cursist dient een zelfstandige analyse te maken van een gast.
In een voordracht zal de cursist de gemaakte analyse in de groep voor dragen.

Literatuurlijst

 1. De Psychognomie van Prof. Paul Bouts
 2. Lehrbuch der Menschenkenntnis van Fritz Aerni
 3. Grundlagen der Menschenkenntnis Die formkraft der Psyche band 1
 4. Grundlagen der Menschenkenntnis Die formkraft der Psyche band 2
 5. Patho-Physiognomik van Natale Ferronato
 6. Dein Gesicht Der spiegel Deiner Gesundheit van Karlheinz Raab
 7. Das offene Geheimnis van Walter Schels
 8. Was Ohren verraten van Prof. Dr. Walter Hartenbach
 9. Gelaatkunde “Zien geeft Inzicht” Joyce van der Voort

Achtergrond informatie over de grondleggers van de methodiek.

 • Prof. Gall (rond1700) Frenoloog. (= hersenchirurg) Door zijn interesse naar de mens werd zijn nieuwsgierigheid zodanig geprikkeld, dat hij op zoek is gegaan naar de eenheid van vorm en geest. Hij is de grondlegger van de schedelleer. Veel van zijn naslagwerken zijn door Napoleon vernietigd na een ongelukkige opmerking van prof. Gall. Zijn manier van werken werd later Frenologie genoemd.
 • Spurtzheim is een leerling van Gall. Ook hij is een frenoloog. Hij heeft het werk vooral in Engelland voortgezet.
 • Gebroeders Combe, een groot frenoloog heeft, een psychologisch beeld gegeven aan de werken vanCall.
 • Carl Huter Duitse wetenschapper in de biologie (1861 – 1912) Vele oude wetenschappers hebben verteld, dat ziel en lichaam een is. Zo is ook Carl Huter in zijn zoektocht doorgegaan met de geest in de vorm te doorgronden. Hij is degene die de Psycho – Physiognomie en de Patho – Physiognomie vorm heeft gegeven. Zijn typologie is gebaseerd op de drie kiembladen theorie. Hij is degene die de eer mag opstrijken, als ontdekker van de kiemblaas met zijn drie kiembladen. De kiemblaas ontstaat na enkele weken van bevruchting in de gedeelde cellen. Zo heeft hij biologie en psychologie met elkaar verbonden. Zijn manier van kijken is gebaseerd op het hele lichaam, gezicht en schedel met de daarbij horende energieën en uitstraling. Met de Neu-frenologie heeft hij een ander manier gevonden, om te kijken welke energie iemand heeft en hoe hij/zij deze energie kan inzetten.
 • Prof. Paul Bouts (1900 -1999) Hij is arts. Hij is degenen die de naam psychognomie aan de schedelleer heeft gegeven. Schrijver van het boek “De Psychognomie”. Het was zijn levenswerk om nieuw leven te blazen in het kijken en begrijpen van vorm en geest. Op het gebied van voeding heeft hij verschillende boeken geschreven. Begrip creëren, naar jezelf en naar anderen is een van zijn doelstellingen. Zijn leer is vooral gebaseerd op de schedelleer.

Logo

Instituut Gelaatkunde

Joyce van der Voort

Kom in contact

Instituut Gelaatkunde

AMorgenster 11
6026 AP Maarheeze

T0495 - 58 88 02

F0495 - 58 88 02