Blog 1 Maart 2014

  • Joyce van der Voort
  • Docent Gelaatkunde
  • Natuurgeneeskundige therapeut
  • Auteur van het boek “Zien geeft Inzicht” GELAATKUNDE

Wat is Gelaatkunde?

Gelaatkunde is praktische mensenkennis. Het is een wetenschap die helpt om als ouder, pedagoog, coach, trainer therapeut degenen te begrijpen die men op moet voeden begeleiden coachen of als cliënt kan helpen. Kunnen we inderdaad via de uiterlijke vorm het karakter omschrijven van iemand? Gelaatkunde laat het onzichtbare in het zichtbare zien. Velen zijn bezig geweest met het proberen te doorgronden van de menselijke ziel.

Om de menselijke persoonlijkheid te doorgronden is een zoektocht geweest door vele wetenschappers. Zo heeft Prof. Gall een hersenchirurg rond 1700 het gezocht in de vorm van de schedel. Carl Huter 1861 hij vertrok vanuit de kiemblaas met zijn drie kiembladen. Hij heeft biologie en psychologie met elkaar verbonden. Zo is door de leer van Prof. Gall en van Carl Huter door de tijd heen een schat aan informatie opgebouwd. Vanuit beiden leren is de methodiek Gelaatkunde opgebouwd.

Is het gezicht inderdaad een open boek?

Wat is boeiender dan het gezicht van een persoon. Kunnen we inderdaad zoveel zien aan het gezicht? Als je weet hoe je moet kijken dan is het gezicht een open boek! Het is niet moeilijk om mensenkennis op te bouwen want door schade en schande worden we wijzer en herzien we voorgenomen keuzes of slaan een andere richting in. Een mens is niet statisch maar groeit door ervaringen.

Als we het hebben over een karakter dan kunnen we daar veel toepassingen voor geven. Zo kunnen we naar het karakter van een omgeving of van een gebouw kijken en de schoonheid ervan in ons opnemen. De specifieke eigenschappen horen dan bij het karakter van de omgeving of gebouw. Ook kunnen we het woord karakter plaatsen bij een persoon dan spreken we over de specifieke persoonlijke eigenschappen van de persoon. Het karakter van een persoon is de samenbundeling van alle eigenschappen die de persoonlijkheid vormen. We hebben het dan over de psychische eigenschappen en niet of de persoon blond donker of rood haar heeft. Zo kan in de volksmond gesproken worden over een sterk karakter. Hier wordt dan bedoeld dat iemand sterke wilskwaliteiten heeft en zich niet laat beïnvloeden.

Er zijn wel omstandigheden die de persoonlijkheid van een persoon kunnen beïnvloeden. We kunnen beginnen bij opvoeding en omgeving. We kunnen door de ervaringen ons verharden. Maar ook een ziekte kan een invloed hebben op het gedrag van een persoon. Zelfs een dag hoofdpijn kan je anders doen laten beslissen. We weten allemaal dat aan de mimiek van het gezicht veel af te lezen is. We kunnen boos kijken, verdrietig of blij. Alle prikkels die we ontvangen hebben een reactie op het innerlijk welbevinden en je gezondheid.

Ons gezicht spreekt boekdelen

Vertrekken uit verschillende werelden

Is het niet zo dat wij het liefst alles van iemand willen weten. Natuurlijk proberen we zoveel mogelijk voor onszelf te houden. Maar door lijnen te trekken kun je meer zien dan je denkt. Door het trekken van lijnen verdelen we het gezicht in vlakken. Zo hebben we in het midden de strook lopen met alles wat met ik te maken heeft zoals ik denk, ik wil en hoe sta ik in de wereld.
De rechterkant laat zien hoe we in wisselwerking staan met de buitenwereld. De buitenwereld is zoals b.v. je werk je school of je werk. De linkerkant wat we het meest verborgen willen houden de innerlijke wereld. De linkerzijde heeft veel meer betrekking met alle privé zaken en beleving wat te maken heeft op o.a. familie, partner. De innerlijke wereld laat de verlangens zien de communicatie en de innerlijke verwerking.

Met Gelaatkunde kunnen we zien:

  • Hoe de natuurlijke karaktertalenten zich vanuit het Ik naar buiten toe zichtbaar maken.
  • Hoe de omgeving invloed heeft op het innerlijk welbevinden van de persoon
  • Hoe de verwerking naar binnen is.