Blog 3 – Mimiek en expressie laten de belevenis van het moment zien

De vele gezichten van Louis van Gaal

Louis van Gaal communiceert via de mimiek

Het gezicht als etalage voor onze emoties.

Als we in een emotionele situatie komen, een emotionele gebeurtenis meemaken of er zelfs alleen maar aan denken, dan reageren wij hierop fysiologisch en gevoelsmatig.

Het gezicht reageert dynamisch op de gebeurtenis en dit wordt zichtbaar in ons gezicht door het trekken van onze gelaatsspieren. Niet alle expressies die wij laten zien, zijn opzettelijk en gecontroleerd. De emotionele reacties zijn vaak een onbewuste uitdrukking van het gevoel van het moment. Alle prikkels die we ontvangen, leiden tot een reactie op het innerlijk welbevinden en je gezondheid.

We weten allemaal dat aan de mimiek van het gezicht veel af te lezen is en dat emoties kunnen leiden tot verschillende gelaatsuitdrukkingen.

We maken onderscheid tussen positieve emoties, zoals vrolijkheid, blijheid en verbazing, en negatieve emoties zoals angst, irritatie, walging, verdriet en boosheid.

Emotionele uitdrukkingen spelen volgens Darwin een belangrijke rol in de evolutie voor het overleven. Dit omdat bepaalde emoties herkenbaar zijn aan ons gedrag en passen in bepaalde gedragscodes, waarop de omgeving reageert.

In de gelaatkunde is het gezicht een weerspiegeling van ons innerlijk beleven. Het gezicht is dynamisch en het reageert vrijwel meteen op de verandering van de emotie en/of gezondheid. Je kunt zien of iemand gelukkig is of niet en in tijden van stress kan het gezicht signalen vertonen die soms subtiel zijn, maar met een geoefend oog meteen gezien kunnen worden.

De vorm van een mond laat zien hoe er gecommuniceerd wordt. De mimiek vertoont een samenspel met de uitstraling van de ogen. Een strakke mond met dunne lippen zal minder snel over eigen gevoelens praten. Een kleine mond is gevoelig voor kritiek. Op elkaar geperste lippen zullen eerder zwijgen. We kunnen zien aan de mimiek en expressie of iemand het eens is met een stelling.

Welke emoties een persoon beleeft, kun je aan het gezicht zien en in het bijzonder aan de mond en de omgeving van de mond. Je communiceert letterlijk via je mimiek met jouw omgeving en de omgeving reageert weer op jouw mimiek. Deze non-verbale communicatie zorgt ervoor dat we een [eerste] indruk krijgen van iemand.

De expressie wordt veroorzaakt door het samentrekken van de spieren in het gezicht; hierdoor ontstaan groeven en plooien in de huid.

Door het langdurig herhalen van een bepaalde mimiek en expressie kunnen rimpels ontstaan. Zo kunnen ook een verkeerde levensstijl of ongezonde voeding ervoor zorgen dat er vroegtijdig rimpels ontstaan. Iemand die geen gemakkelijk leven heeft gehad met veel negatieve ervaringen wordt getekend door het leven: dat is af te lezen in het gezicht. Met gelaatkunde kun je rimpels lezen. Elke rimpel vertelt zijn eigen verhaal.

Vaak wordt er aan mij gevraagd of het een verandering in de rimpels geeft als je anders gaat denken of verdriet verwerkt hebt. Na het verwerken van emoties zal het gezicht een zachtere uitdrukking hebben. Rimpels worden sneller gecreëerd dan dat je er van af komt. Vaak wordt er vergeten dat door een langdurige expressie als het ware een rimpel ingekerfd is. Voorkomen is beter dan genezen. Vermijd stress, een ongezonde levensstijl en ongezonde voeding.

Je kunt ook naar een plastische chirurg gaan om de rimpels te laten verdwijnen. Maar zijn de emoties onverwerkt en de stresssituatie ongewijzigd, dan zullen de rimpels weer terug komen. Daarom is balans houden belangrijk, zoals ik in mijn boek heb geschreven; het in balans brengen van tijd en arbeid, leed en vreugde, ergernis en tevredenheid, angst en moed. Net als met onze voeding dient er een balans te zijn; tussen wat we eten en uitscheiden, zowel de stoffelijke als de vloeibare, de geestelijke, de mentale als de emotionele voeding. Vergeet hierbij niet de ademhaling; het goed in en uit-ademen. Wat heel belangrijk is: vermijd zoveel mogelijk stress!

Indien het innerlijke niet in balans is, zal dit aan de buitenkant te zien zijn. Zo is het gezicht voor een gelaatkundige een open boek. Zeker mag niet vergeten worden dat ook aanleg en genetische bepaling altijd een rol spelen en dat niet iedereen dezelfde huid heeft.

Zo staat Louis van Gaal erom bekend dat zijn stemming via zijn mimiek en gezichts- expressie erg zichtbaar is. Een verkeerde vraag kan ervoor zorgen dat een open lach omslaat in boosheid en hardheid.

afbeelding Emiel

We kijken in verhoudingen

Kijken we naar de verhouding tussen de neus en de kin, dan zien we dat de nadruk van het gezicht in het onderste gedeelte ligt, op de kin en kaaklijn. Het middelste gedeelte, de neus, is het kleinst. Dit wil zeggen dat doen komt vóór het plan. Emiel is dus een doener en heeft de neiging te snel iets in de praktijk om te zetten. Doordat het plan te weinig kans krijgt zich te ontwikkelen, leidt dit tot chaos in het doen.