Blog 8 – Het kijken naar vormen blijft me boeien

Het kijken naar vormen blijft me boeien

Gelaatkunde kun je niet definiëren in één zin. Daarmee doe je de leer tekort. “Gelaatkunde is toepasbaar voor iedereen die omgaat met mensen, privé dan wel zakelijk”.
Laten we eens uiteenzetten wat Gelaatkunde daadwerkelijk inhoudt. “Door te kijken naar de uiterlijke vormen van het totale lichaam, gezicht en schedel kun je de natuurlijke karaktereigenschappen, de wisselwerking, de neigingen en keuzes ‘lezen’”. over iemands karakter of de keuzes die iemand maakt.

Wat is een karakter?

We kunnen het woord karakter op vele manier toepassen. Zo kan je kijken naar het karakter van een landschap, gebouw of een huis. We kijken naar de schoonheid ervan en nemen het dan in ons op. De specifieke eigenschappen horen dan bij dat gebouw, of landschap.
Hebben we het over het karakter van iemand, dan hebben we het over de specifieke persoonlijke eigenschappen die horen bij de persoon.
Is het karakter de persoonlijkheid van de persoon? Waar komt de uitdrukking vandaan: “iemand heeft een sterk karakter”?
Vaak wordt dit gezien als iemand die zich sterk laat gelden en standvastig is in zijn wil en daden. Is het niet zo dat de persoonlijkheid van een persoon zich laat zien in de wisselwerking en neigingen van zijn eigenschappen? In het Grieks betekent het woord karakter “inkrassen”. Met andere woorden ons karakter is door verschillende factoren ingekrast. Ieder mens vertrekt vanuit zijn persoonlijke structuur, dat afhankelijk is van zijn individuele combinatie van eigenschappen die zich uitdrukken in energieën.
In de oudheid spraken ze al over Geest en Lichaam is één. Zo werd er ook druk gespeculeerd over de uiterlijke vormen van de mens.
Kretschmer, een psychiater heeft zijn theorie over vormen toegepast bij geestelijk zieke mensen en gebruikt in de psychiatrie. Lombrose heeft met deze leer de misstap gemaakt om te denken via de uiterlijke vormen de geboren misdadiger aan te kunnen wijzen. Zijn methode heeft daarom ook veel kwaad bloed gezet.

Maar hoe kijken wij, zonder de leer van de gelaatkunde toe te passen naar onze medemens? Is het niet zo dat we met al onze zintuigen op zoek zijn naar de mens achter de mens? We kijken niet alleen naar de uiterlijke vormen maar ook onze smaak speelt mee in de beoordeling. Houding, kleding, zelfs het spreken en de geur bepalen mee dat we iemand al dan niet sympathiek vinden.
Het mooie van Gelaatkunde is dat men zich niet baseert op persoonlijke smaak of overtuigingen. Met een nieuwe kijk, met meer begrip luisteren we en kijken we naar onze medemensen. Juist de specifieke talenten, met zijn energieën maken je tot een individu.

Het gezicht, een open boek?

Als je weet hoe je moet kijken dan is het gezicht inderdaad een open boek.
Gelaatkunde kun je gebruiken als basis. Aan de mimiek van de mond en rondom zie je hoe iemand communiceert.
Rimpels en groeven kunnen een doorn in het oog zijn van de persoon zelf, terwijl deze mij juist vertellen hoe het leven is geweest en hoe het energetisch gesteld is met de organen. Emoties zijn verbonden aan onze organen. Wanneer wij niet onze energie kunnen of mogen (be)leven, zal dat een weerslag geven op ons innerlijk welbevinden.
Wanneer wij niet meer spreken over eigen wensen en dromen ontstaat er een verharding en strengheid naar onszelf.
Kunnen we onze grenzen aangeven? Hoe is het met onze energie gesteld?
Wanneer men steeds over grenzen gaat, kan dit een verstoring geven en blokkades die allerlei klachten tot gevolg hebben tot zelfs een burn-out.

We dragen soms wel eens een masker

Invloeden van onze opvoeding en omgeving kunnen ervoor zorgen dat wij een masker dragen. De invloeden die we ervaren hebben, kunnen zowel negatief als positief zijn. Het kan zijn dat negatieve ervaringen ervoor gezorgd hebben dat je meer de overlevingsimpulsen hebt leren gebruiken om jezelf staande te houden. We kennen allemaal wel het gevoel dat je niet wilt dat anderen jouw emotie zien, we proberen het dan te verbergen door ons gezicht strak te trekken. Kleine microsignaaltjes verraden dan dat er iets aan de hand is. Het gedrag laat dan iets zien wat niet past bij zijn/haar uiterlijke vorm. Onzekerheid, wat her-kenbaar is aan de onderkant van de schedel, kan juist een stoerder gedrag laten zien.
Met Gelaatkunde leer je de mens kennen zonder waarde oordeel.
Gelaatkunde leert jou jezelf kennen en begrijpen, zowel jouw lichamelijke, geestelijke als emotionele grenzen. Je mag zijn met je sterke en minder sterke kanten. Je bent uniek.

Communicatie

Aan en rond de mond kunnen we veel aflezen. Bij de mond begint niet alleen de vertering van de stoffelijke voeding, maar ook de geestelijke en emotionele voeding. Zijn we open of hebben we onze gevoelens afgesloten? De opgeslagen emoties kunnen een weerslag hebben op onze organen.

Communicatie is zeer belangrijk. Via de communicatie vertellen waar onze grenzen liggen, wat we fijn vinden of niet. Wanneer we iets niet goed verteren, kunnen we dit zien rond de mond en lippen.

De mond en zijn mimiek

Rimpels vertellen mij als gelaatkundige meer dan dat we ouder worden. Een mimiek ontstaat niet zomaar. We weten dat iemand zuur kan kijken of verbitterd. De ervaringen van het leven zijn op het gezicht te lezen. De mimiek kan ontstaan door een kortstondige emotie van een depressie en/of vermoeidheid. Tevens kan het ook blijvend zijn door langdurige spierspanning, ontstaan door verdriet of pijn. Een gezicht is veranderlijk door de ervaringen.

De orgaanzones rond de mond

Met onze tong proeven we en wegen we af of we iets lekker vinden of niet. Niet te vergeten dat iedereen een andere smaak heeft en het leven ook anders kan “proeven”. Hiermee bedoel ik niet alleen de stoffelijke voeding maar ook de emotionele
Voeding. Onze emoties en stress kunnen ervoor zorgen dat er een innerlijke disbalans ontstaan. Niet alleen onze huid reageert op stress maar ook onze organen waardoor er een overbelasting
kan ontstaan. Rond de mond zijn er veel orgaanzones te
vinden. Patho-Physiognomisch kijken we naar verkleuringen en structuurveranderingen van de huid. Zo kan de energetische staat van de organen “gelezen” worden. Maar ook de emotionele psychologische vertaling van hoe de vertering is van het leven.