Blog 9 -Met Gelaatkunde zie je veel meer

Gelaatkunde brengt in kaart wat je in huis hebt

Met Gelaatkunde zie je veel meer

Het gevoelsmatig inschatten samen met de eigen ervaring en de historiek van de gemoedstoestand van iemand, en het proberen te achterhalen hoe het met haar of hem gaat, laten we achterwege. Op een terras zitten wordt niet alleen fijn, maar ook boeiend. Met de leer van de gelaatkunde kijk je heel anders naar gezichten en zie je veel meer dan je eerst deed. Al de verschillende vormen en gezichten krijgen een betekenis. Het gezicht bevat een schat aan verborgen aanwijzingen en boodschappen voor mij als gelaatkundige.

De neus staat voor veel meer dan dat je er mee kunt ruiken.

Vroeger zeiden ze, “ik zie het aan je neus”. Dit doet me dan denken aan het verhaal van Pinokkio van wie de neus begint te groeien. wanneer hij liegt. Alhoewel we veel kunnen zien aan onze neus is het niet direct te zien aan de neus dat wij liegen. Wel kan het gebeuren dat je neusvleugels bij een emotie beginnen te trillen of dat de neuspunt rood wordt.
We kunnen ook onze neus optrekken als we het ergens niet mee eens zijn. We zijn gewend om bij de vraag, “hoe gaat het met je” niet het achterste van onze tong te laten zien, en het woord “goed” komt dan snel als vanzelfsprekend als antwoord. Wanneer je getraind bent om naar gezichten en mimiek te kijken, kunnen kleine spiertrekkingen, ook wel microsignaaltjes, verraden hoe het werkelijk met de persoon gaat.

In de patho-physiognomie, dit is het kijken naar de energetische staat van de orgaanzones op ons gezicht, wordt gekeken naar verkleuring, structuur
verandering en/of verdikking van de huid. Zo laat onze neus o.a. de orgaanzones van maag, darmen en longen zien. Zoals alle zintuigen in de leer van de gelaatkunde meer zeggen dan waar ze voor staan, kan je aan de neus het innerlijk welbevinden van de persoon aflezen. Zo kan een rode neus betekenen dat er iets zwaar op de maag ligt, niet alles wat “geproefd” is kan verteerd worden. Achter de neuspunt ligt de orgaanzone van de darmen. Aan de verkleuring of structuur verandering van de huid kun je zien dat er onverwerkte emoties zijn.

Aan de neusvleugels kunnen we zien hoe er gecommuniceerd wordt. De neusvleugels spelen een belangrijke rol bij het inademen. Hoe soepeler onze neusvleugels zijn hoe meer lucht we kunnen inademen. Wanneer de neusvleugels strak en gespannen zijn of niet zichtbaar, dan is er een rem op de communicatie. Dit wil zeggen dat de persoon moeite heeft om zich te uiten. Je hebt lucht nodig om te communiceren maar je kunt dit ook zien als, dat de persoon te weinig ruimte in beslag neemt voor zichzelf. Dus het gezegde, “ik zie het aan je neus” is niet helemaal uit de lucht gegrepen. Voorzichtigheid wil ik hier zeker benadrukken bij het trekken van een conclusie over een rode neus. Iemand kan ook gewoon verkouden zijn of door de vrieskou een rode neus hebben. Er spelen meerdere factoren een rol om te zien hoe het innerlijk welbevinden van de persoon is. Geduld en veel oefenen is hier aan zeker aan de orde.

Joyce van der Voort
www.gelaatkunde.nl