Wie heeft baat bij Gelaatkunde?

In feite kan iedereen baat hebben bij het bestuderen van gelaatkunde. Immers: in het leven van alledag ben je in de omgang met de mensen waarmee je te maken krijgt, heel vaak aangewezen op hun ‘blauwe ogen’. Wat heeft hun gezicht je te vertellen? En wat vertellen ze niet? Met Gelaatkunde beschik je over extra informatie die mensen ongewild prijsgeven als je naar hen kijkt.

Daarnaast kunnen vooral pedagogen, opvoeders, coaches, trainers, therapeuten en personeelsfunctionarissen in hun professie veel baat bij hebben bij de verworvenheden van gelaatkunde.